Zwroty i reklamacje

Zwroty (szczegółowe informacje w regulaminie sklepu)

 • Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 • Zakupy dokonane na firme nie podlegają zwrotowi. 

Formularz odstąpienia od umowy pobierz

 • W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 • Opakowanie fabryczne produktu jest integralna częścią zakupionego przedmiotu i nie powinno nosić żadnych dodatkowych śladów zniszczeń nalepek itp.
 • Odsyłany przedmiot wraz z fabrycznym opakowaniem powinien być zapakowany w dodatkowy karton.
 • Jeśli fabryczny karton stanowi wystarczające zabezpieczenie powinien być zawinięty w folię na której dopiero należy umieścić nalepki firmy transportowej.
 • Zwrot należy odesłać na adres: 
  RECON
  Kraszewskiego 27
  I pietro (sklep AGD)
  05-803 Pruszków

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub maile na adres biuro@reconi.pl
 • Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem usterki na adres: RECON ul Przejazdowa 25 magazyn nr 2, 05-804 Pruszków​

Reklmacje powstałe z winy firmy transportowej

 • Zalecamy dokładne sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. 
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy spisać "Protokół szkody" wzór zobowiązany jest mieć przy sobie kurier
 • Prosimy także o przesłanie informacji droga mailowa na adres biuro@reconi.pl
  Informacja taka powinna zawierać:
  -W tytule nazwę uszkodzonego przedmiotu
  -Skan protokołu szkody, spisanego przez kuriera
  -Zdiecie uszkodzonego elementu
  -Adres do wysyłki i numer telefonu
 • Uszkodzony przedmiot lub element wymienny (klosz itp) zostanie niezwłocznie wysłany do panstwa na koszt sprzedwacy